LOGO MAGDALIA LELU com
POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Informacje ogólne.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług Sklepu

Pościel Retro dla niemowląt i małych dzieci - 'Ach Śpij Kochanie'  pod adresem : https://www.magdalialelu.com, poprzez Serwis.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest osoba fizyczna - Magdalena Zawadzka – Bogusławska /adres zamieszkania w Regulaminie/, prowadząca nierejestrową działalność gospodarczą, o charakterze HANDMADE - twórczym, kreatywnym i artystycznym - pod marką własną – magdalia.lelu, na platformie e -commerce pod adresem internetowym https://www.magdalialelu.com.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzanych danych opracowano wewnętrzne procedury

i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolowane jest ich wykonywanie i stale sprawdzana ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkownika serwisu oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania

danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji Umowy Sprzedaży .

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach

w następujący sposób:

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone dane w polach kontaktów, formularzy, zamówień.

b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu, który wynika z funkcji konkretnego

formularza lub pola np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego lub realizacji transakcji.

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione

osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych / RODO.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam

umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji oraz zalecenia zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany w Polityce Ochrony Prywatności serwisu, na które

może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój platformy e-commerce, na której działa serwis internetowy.

O wszelkich zmianach informacje będą przekazywane w sposób widoczny i zrozumiały.

11. Gdyby w Serwisie pojawiły się linki do stron internetowych niezwiązanych z działalnością sklepu, takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane

przez właściciela sklepu. Strony te mogą posiadać własne polityki prywatności oraz regulaminy,

z którymi zalecam się zapoznać.

12. W razie wątpliwości, co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności proszę kontaktować się korzystając z metod zawartych w zakładce – Kontakt /Obsługa klienta.